σύνδεση

Χρήστος Ροζάκης

Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου.