σύνδεση

Μ. Ζ. Κοπιδάκης

Μ. Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μερικά από τα έργα του: Το Γ΄ βιβλίο των Μακκαβαίων και ο Αισχύλος (1982), Αριάδνη. Σχόλια στον ερωτικό Σεφέρη (1984), Λογγίνου, «Περί ύψους» (εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια, 1990), Εκκλησιαστής (επίμετρο και σχόλια, 1993), Σημωνίδου, Ίαμβος κατά γυναικών (1994), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (σχεδιασμός και επιμέλεια, 1999), Εν λόγω ελληνικώ... (2003), Μελετήματα (2007).