σύνδεση

Κατερίνα Παναγοπούλου

Επίκουρη καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, έχει λάβει υποτροφίες από τα Πανεπιστήμια Harvard, Princeton και Oξφόρδης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αρχαία νομισματική, την οικονομική συμπεριφορά των πολύτιμων μετάλλων, τη Μακεδονική δημογραφία, πολιτική και οικονομία, την ελληνιστική και ρωμαϊκή κοινωνική και οικονομική ιστορία. Βασικές δημοσιεύσεις: Τhe Early Antigonids: Coinage, Money and the Economy (American Numismatic Society Special Series, Ν. Υόρκη 2020)· “Between Federal and Ethnic: The Koinon Makedonon and the Makedones Revisited”, στο H. Beck, K. Buraselis & Alex McAuley (επιμ.), Ethnos and Koinon, Studies in Ancient Greek Ethnicity and Federalism (Stuttgart 2019) 363-383· (επιμ., με τους Prof. I. Malkin & Dr. Christy Constantakopoulou), Greek and Roman Networks in the Mediterranean (Λονδίνο 2009).