σύνδεση

Καρλ-Χάιντς Λαντέρ (Karl-Heinz Ladeur)

Ομότιμος Καθηγητής Θεωρίας του Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, ο οποίος στο πλαίσιο νεότερων φιλοσοφικών και κοινωνιολογικών κινημάτων σκέψης επικεντρώνεται στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης υποκειμένου, κοινωνίας και κράτους