σύνδεση

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

 Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομικό Τμήμα. Τελευταίο βιβλίο του: Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους (2017).