σύνδεση

Νίκος Μαυρέλος

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης). Τελευταίες μονογραφίες του: Η επαρχία της ανυπάρκτου. Είδη, διακείμενα, γλώσσα και νεοτερική ιδεολογία στην "Αληθή Ιστορία" ("Ανώνυμος του 1789") (2016) και Roidistangible images and Baudelaires paintings of modern life. Aspects of Modernity in Emmanouíl Roidis’ works (2018).