σύνδεση

Ιωάννης Σαρμάς

Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (διετέλεσε μέλος και του Ευρωπαϊκού). Πιο πρόσφατο βιβλίο του: «Εμείς ο Λαός». Η συνταγματική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών (2016). Συγγραφέας επίσης των βιβλίων: Ελευθερία με υπεροχή του δικαίου: η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (22003), Το δημοκρατικό κοινωνικό Κράτος δικαίου: η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (32003), Το δημόσιο χρήμα υπό έλεγχο: η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2003), Καλύτερο Κράτος: η σπατάλη η διαφθορά και ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος (2006), Liberté d’expression et diffamation: une étude de jurisprudence à partir des théories de la justice (2011), The Greek Crisis and the Role of Audit (2012).