σύνδεση

Βασίλης Θ. Ράπανος

Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέρα από την ακαδημαϊκή του ενασχόληση, ανέλαβε, κατά καιρούς, θέσεις στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως π.χ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και από τον Μάιο του 2014 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και στην Ελλάδα, κυρίως για τη φορολογία του περιβάλλοντος και τους δημοσιονομικούς θεσμούς. Έχει συγγράψει (με συνεργάτες) τα βιβλία: Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή: Μέτρηση και Οικονομικές Επιπτώσεις, Αλληλόχρεοι λογαριασμοί του Δημοσίου, και το Πανεπιστημιακό εγχειρίδιο Δημόσια Οικονομική.