σύνδεση

Γιώργος Μητρόπουλος

Δρ. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή του με τίτλο «Το πρότυπο του ηγεμόνα και η imitatio imperatoris: Διαλεκτικές επιρροής μεταξύ αυτοκρατόρων και υπηκόων στην ελληνορωμαϊκή Ανατολή (31 π.Χ. - 235 μ.Χ.)» δημοσιεύθηκε το 2023 και τιμήθηκε με το Βραβείο «Λυσίμαχου Καυταντζόγλου» 2021. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: «Ελληνίδες matronae: Η γυναικεία δράση και απεικόνιση στην Αυτοκρατορική Ελλάδα (1ος - 3ος αι. μ.Χ.)», που διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ιστορικών Σπουδών με την υποστήριξη του ΕΛΙΔΕΚ.