σύνδεση

Κλάους Βέλλε (Klaus Welle)

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο 2009-2022. Προέδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens των Βρυξελλών.