σύνδεση

Ρετζίνα Μάρλερ (Regina Marler)

Συγγραφέας του Bloomsbury Pie: The Making of the Bloomsbury Boom. Επίσης έχει επιμεληθεί το Queer Beats: How the Beats Turned America on to Sex και το Selected Letters of Vanessa Bell.