σύνδεση

Σταύρος Θωμαδάκης

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Έχει μακρά θητεία ως δημόσιος λειτουργός σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με κυριότερες την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την περίοδο συγκρότησης του θεσμού 1996-2004 και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής της IOSCO (Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς). Κατέλαβε επίσης τη θέση του πρώτου προέδρου του Public Interest Oversight Board που δημιουργήθηκε το 2005. Σήμερα είναι πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής της ESMA (Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας των Αγορών Κεφαλαίου) και μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.