σύνδεση

Άννα Διαμαντοπούλου

Πρόεδρος του «Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Πρώην Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (1999-2004) και υπουργός Παιδείας (2009-2012).