σύνδεση

Τάσος Σακελλαρόπουλος

Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη. Σπούδασε Σύγχρονη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Κύριος τομέας μελέτης του η ιστορία του 20ού αιώνα, με ειδίκευση στον πολιτικό ρόλο του στρατού από το 1935 έως το 1974. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις και την έκδοση συλλογικών τόμων.