σύνδεση

Ο Ανδρέας Κάλβος «ισόπαλος του Σολωμού»

Ανέκδοτη ημερολογιακή σημείωση του Άγι Θέρου
Ο Ανδρέας Κάλβος «ισόπαλος του Σολωμού» Οι σελίδες από το ημερολόγιο του Άγι Θέρου με την σημείωση για τον Κάλβο.

Η αδιαμφισβήτητη λογοτεχνική ιδιορρυθμία των ελληνόγλωσσων καλβικών ωδών συνέβαλε, σε συνδυασμό με ορισμένες πραγματολογικές συνθήκες, στην περιορισμένη κριτική απήχησή τους.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε