σύνδεση

Σταυρούλα Τσινόρεμα

Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθύντρια Σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική». Έχει επίσης διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Έξετερ. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το ερευνητικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, βιοηθική, επιστημολογία, φιλοσοφία της γλώσσας και φιλοσοφία του νου. Μεταξύ των δημοσιεύσεών της: η μονογραφία Γλώσσα και κριτική. Ο Wittgenstein για το νόημα, τη γνώση, τις αξίες (2014) και οι τόμοι Philosophy and the Many Faces of Science (1998) και Θέματα Βιοηθικής (2013, συνεπιμέλεια).

1.2018