σύνδεση

Ειρήνη Παπαδάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία, στις σχέσεις φιλοσοφίας και λογοτεχνίας και στην ιστορία του βιβλίου. Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.