σύνδεση

Στὸ κέντρο ἑνὸς κόσμου ποὺ στροβιλίζεται

Στὸ κέντρο ἑνὸς κόσμου ποὺ στροβιλίζεται Λεπτομέρεια ἀπὸ νωπογραφία στὸν ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Σιὼν στὴν Ἀξώμη τῆς Αἰθιοπίας, 5ος-7ος αἰώνας.

T νὰ γράφει κανεὶς γιὰ τὸ ἀραβικὸ ὑπόβαθρο τοῦ προφήτη Μωάμεθ, γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Μέκκα καὶ στὴν Μεδίνα καὶ γιὰ τὶς πρῶτες κατακτήσεις ποὺ ὁδήγησαν στὸν σχηματισμὸ τῆς ἀραβικῆς αὐτοκρατορίαςμοιάζει μὲ τὴν ἀπόπειρα περιγραφῆς ἑνὸς σουπερνόβα, δηλαδὴ τῆς λάμψης μιᾶς τεράστιας ἔκρηξης ὁποία σηματοδοτεῖ τὸν θάνατο ἑνὸς ἀστέρα καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τεράστιας ποσότητας ἐνέργειας.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε