σύνδεση

Ὁ Ῥωμανὸς Δ΄ Διογένης ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1071!

Σοβαρὰ ἐπιστημονικὰ σφάλματα, ἀνακρίβειες, ἀβλεπτήματα στὸ ἐγχειρίδιο Ἱστορίας Β΄ Λυκείου
Ὁ Ῥωμανὸς Δ΄ Διογένης ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1071! Τζάκοπο Τιντορέτο, "Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204" (λεπτομέρεια), Παλάτι των Δόγηδων, Βενετία.

Πρόσφατα ἔπεσε στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο ἱστορίας ποὺ διδάσκεται ὁ γιός μου, μαθητὴς τῆς Β΄ Λυκείου. Ἔχει τὸν παραπάνω τίτλο καὶ ἔχει γραφτεῖ ἀπὸ συγγραφικὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς Ι. Δημητρούκα, ἀπόφοιτο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδάκτορα Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, Θ. Π. Ἰωάννου, διδάκτορα Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Σχολικὸ Σύμβουλο Φιλολόγων, καὶ Κ. Μπαρούτα, ἀπόφοιτο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδάκτορα Αἰσθητικῆς σὲ Πανεπιστήμιο τῆς Γαλλίας-Ἱστορικὸ Τέχνης. 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε