σύνδεση

Μια «άλλη» ιστορία της φιλοσοφίας

Μια «άλλη» ιστορία της φιλοσοφίας Ο Κυριακός Αγκωνίτης (αριστερά) και ο Θεόφιλος Καΐρης, από τον Ιωάννη Μουχασίρη.

Το βιβλίο του Νικήτα Σινιόσογλου διαπνέεται από τρία «αντί»: είναι αντι-ακαδημαϊκό (καίτοι ο ίδιος είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας)· αντι-κειμενοκεντρικό (μολονότι χωρίς τα μεγάλα κλασικά κείμενα δε «βγαίνει» καμιά σελίδα του)· αντι-συστηματικό (ενώ ο λόγος του είναι δοκιμιακός και επιστημονικά τεκμηριωμένος). Νιτσεϊκή η οπτική του· δεν εναντιώνεται σε «αιώνιες αξίες», κι ωστόσο έχει χαρακτήρα εικονοκλαστικό. Ήδη με το επίθετο Αλλόκοτος βρισκόμαστε εκείθεν τού «ορθού λόγου»! 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε