σύνδεση

Νταϊάνα Χάας (Diana Haas)

Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επί σειρά ετών συνεργάτις του Γ.Π. Σαββίδη στο Αρχείο Καβάφη· επιμελήτρια, μεταξύ άλλων, των αναγνωστικών σημειώσεων του Καβάφη στον Γίββωνα ("Cavafy's Reading Notes on Gibbon's Decline and Fall", 1982) και των «Αυτοσχολίων» του Καβάφη (υπό έκδοση). Βιβλία της για τον Καβάφη: Βιβλιογραφικός Οδηγός στα 154 ποιήματα του Καβάφη (με τον Μιχάλη Πιερή), 1974· Le Problème religieux dans l'oeuvre de Cavafy. Les années de formation (1882-1905), 1996.