σύνδεση

Παραλλαγὲς ἑνὸς μεταφρασμένου στίχου

Παραλλαγὲς ἑνὸς μεταφρασμένου στίχου Ο Καρυωτάκης στρατιώτης το 1919-20. [Από το αρχείο του Θ. Γ. Καρυωτάκη].

Ὑπάρχουν στίχοι προπομποί, ὅπως: «Ἔστησε ὁ Ἔρωτας χορὸ μὲ τὸν ξανθὸ Ἀπρίλη» καὶ στίχοι ψυχοπομποί: «Καλότυχοι οἱ νεκροὶ ποὺ λησμονᾶνε».

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε