σύνδεση

Ζόι Χέλερ (Zoe Heller)

Συγγραφέας των έργων: Everything You Know (1999), Notes on a Scandal (2003) / Σημειώσεις για ένα σκάνδαλο (2004), The Believers (2008).