σύνδεση

Άγνωστα κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων!

Άγνωστα κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων! Ο Πατριάρχης Φώτιος, μικρογραφία από το χειρόγραφο του Ιωάννου Σκυλίτζη (Σύνοψις ιστοριών), Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε