σύνδεση

Ιουστινιανός: «Ἐπειδὴ τοὺς αἱρετικοὺς μισοῦμεν…»

Ιουστινιανός: «Ἐπειδὴ τοὺς αἱρετικοὺς μισοῦμεν…» Ο Ιουστινιανός, από εικονογραφημένο χειρόγραφο των "Εισηγήσεων", περ. 1280-1320. Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε