σύνδεση

Ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη ὡς στοχασμὸς καὶ ὡς βίωμα

Ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη ὡς στοχασμὸς καὶ ὡς βίωμα Πάουλ Κλέε, Παράσταση πόλης, λεπτομέρεια, 1915, ιδιωτική συλλογή, Βέρνη.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε