σύνδεση

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης

Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του έχουν ως αντικείμενο ιδίως ζητήματα φιλοσοφίας του δικαίου, βιοηθικής και μεταηθικής. Προσεχώς θα εκδοθεί η μονογραφία του Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη.