σύνδεση

Σουζάνα Αργύρη

Φιλόλογος, με μεταπτυχιακές σπουδές στη συγκριτική και νεοελληνική φιλολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μεσοπολεμική ποίηση ( η διδακτορική της διατριβή εξετάζει την πρόσληψη του Ζυλ Λαφόργκ στη νεοελληνική ποίηση του Μεσοπολέμου). Διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.