σύνδεση

Νίκος Θεοχαράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.