σύνδεση

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόσφατα βιβλία του: Ελληνικός φιλελευθερισμός (2010), Βιώματα του Μακεδονικού Ζητήματος (2014).