σύνδεση

Η νοσταλγία δεν είναι πια αυτό που ήταν

Η νοσταλγία δεν είναι πια αυτό που ήταν Ο Ζαν Οφέρ (1669-1752), o οποίος έπλασε το 1688 τη λέξη νοσταλγία, και η πρώτη σελίδα της διατριβής του. (Βλ. και Θ. Καράβατος, «Το άλγος του νόστου», ARB, τχ. 34 (Νοέμβριος 2012).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε