σύνδεση

Πλάτων Τήνιος

Οικονομολόγος, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά από το 2007. Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού από το 1996 ως το 2004. Υπήρξε ο βασικός συντάκτης της Έκθεσης Σπράου για τις συντάξεις το 1997. Μεταξύ 1999 και 2004 ήταν μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταίο βιβλίο του: Ασφαλιστικό. Μια μέθοδος ανάγνωσης (2010).