σύνδεση

Το μαύρο μαργαριτάρι της νεοελληνικής φιλοσοφίας

Η επιστροφή του ετερόφθαλμου Παμπλέκη
Το μαύρο μαργαριτάρι της νεοελληνικής φιλοσοφίας Ξυλογραφία από την Ἀκολουθία, όπου εικονιζόταν Παμπλέκης με ράσο και πένα, ενώ απέναντί του ήταν ένας δαίμονας, κι ανάμεσά τους τα λόγια: «συνέλαβες πόνον / καὶ ἔτεκες ἀνομίαν / λάκκον γὰρ ὤρυξας καὶ ἐν αὐτῷ περιπέπτωκας». Στο κάτω μέρος της ξυλογραφίας γράφει: «Νέκταρ ἐμοῖσιν ὀπηδοῖσ’ ἀθεΐης δωροῦμαι, / Βολτέρου, ἠδὲ Ῥοσσοῦ φέρτερος Εὐχόμενος».

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε