σύνδεση

Η Ελλάδα υπό επιτήρηση

Μια διαπεραστική ματιά στο χθες με απρόσμενες επιπτώσεις στο σήμερα
Η Ελλάδα υπό επιτήρηση Ο Πωλ Πόρτερ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στους κρατικούς αλευρόμυλους το 1950. (Γ.Γ. Επικοινωνίας - Γ.Γ. Ενημέρωσης. Πηγή: Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμ. Δ΄, Βιβλιόραμα, 2009).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε