σύνδεση

Χ. Ε. Μαραβέλιας

Δικηγόρος και δρ. Νομικής. Ασχολείται με την ιστορία της ελληνικής γραφής, τις σχέσεις προφορικού-γραπτού λόγου και τη φαινομενολογία της θρησκείας. Ενίοτε μεταφράζει βιβλία και κείμενα της επιλογής του. Πρόσφατα μετέφρασε τα: Michael Gagarin, Γραφή και Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο και Στέφαν Άντρες, Ο Γκρέκο ζωγραφίζει τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή (έκδοση της Athens Review of Books).