σύνδεση

Δημήτρης Αρμάος

Δρ. φιλολογίας, εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση. Αυτοτελείς δημοσιεύσεις του: Βίαιες εντυπώσεις των ετών 1975-2007 (2009), Η ομιλούσα κεφαλή στην έξοδο του ορφικού μύθου (2011), Η προσφορά της ξεριζωμένης καρδιάς (2011) κ.ά.