σύνδεση

Σίνος Γκιώκας

Καθηγητής Εξελικτικής Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ερευνητικό του έργο αφορά την αλληλεπίδραση οικολογικών και εξελικτικών διεργασιών και περιλαμβάνει τη μελέτη της ειδογένεσης, της διαφοροποίησης, της φυλογεωγραφίας, των συμπεριφορικών, μορφολογικών, οικολογικών, φυσιολογικών και πληθυσμιακών προσαρμογών των ζωικών οργανισμών, καθώς και των προτύπων βιοποικιλότητας των νησιωτικών και ηπειρωτικών βιοκοινοτήτων. Έχει συμμετάσχει στη μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια αρκετών επιστημονικών εγχειριδίων και βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης, όπως το Κατανοώντας την Εξέλιξη του Γ. Καμπουράκη, καθώς και τα Γενετήσια Παιχνίδια και Ο Δαρβίνος στην Πόλη του M. Schilthuizen.