σύνδεση

Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης

(1876-1935). Καθηγητής της Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νεαρότατος έγινε διεθνώς γνωστός με το έργο του Ιστορία της Τραπέζης της Αγγλίας. Μεγάλος οικονομολόγος διεθνούς κύρους, μεγάλος ιστορικός, εκπρόσωπος της χώρας μας στην Κοινωνία των Εθνών και σε διεθνείς διασκέψεις, θεατρικός κριτικός, ανέδειξε το έργο πολλών ελλήνων λογοτεχνών στο εξωτερικό και εξέδωσε τα Άπαντα του θείου του Εμμανουήλ Ροΐδη και το πολύτιμο Εμμ. Ροΐδης: Βιογραφικόν Σημείωμα. Στη ζωή και το έργο του Ανδρεάδη είναι αφιερωμένο το τεύχος 142 (Σεπτ. 2022) της Athens Review of Books.