σύνδεση

Παύλος Καλλιγάς

Διδάσκει αρχαία φιλοσοφία στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιμελείται της έκδοσης των Εννεάδων του Πλωτίνου. Είναι επίσης μέλος της ομάδας σύνταξης του φιλοσοφικού περιοδικού Δευκαλίων.