σύνδεση

Ο αφορισμός της «Πάπισσας Ιωάννας» και η καταδίωξη του Εμμανουήλ Ροΐδη

[Νέα ευρήματα]
Ο αφορισμός της «Πάπισσας Ιωάννας» και η καταδίωξη του Εμμανουήλ Ροΐδη Ἡ Σύνοδος. Περὶ βιβλίου τινὸς βλασφήμου ἐπιγραφομένου «ἡ Πάπισσα Ἰωάννα» ἀποκηρυχθέντος ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας βλασφήμου ἀσεβοῦς καὶ ὅλως ἀντιχριστιανικοῦ. Καὶ περὶ τοῦ ἰδίου ἐκδότου διορισθέντος Ἐφόρου τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης. 1866. ὅρα καὶ τὴν περὶ τούτου ἐκδοθεῖσαν Ἐγκύκλιον. (Ἡ πηγὴ ὅλων των ἐγγράφων τοῦ ἀφιερώματος εἶναι τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε