σύνδεση

Η Μελετοπούλεια «Πρωΐα» καταδιώκουσα τον Ροΐδη

Η Μελετοπούλεια «Πρωΐα» καταδιώκουσα τον Ροΐδη Ἡ Μελετοπούλεια Πρωΐα τῆς 1ης Ἰουνίου 1880, ἀφοῦ ἀπέτυχε ἡ λυσσώδης ἐκστρατεία της νὰ ἀποτραπεῖ ὁ διορισμὸς τοῦ Ροΐδη ὡς Ἐφόρου τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ἀναδημοσίευσε τὴν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης Ἀπριλίου 1866, παρότι εἶχε γράψει κυνικά, μόλις μιὰ ἑβδομάδα πρίν, ὅτι «[ἡ] Πρωΐα βεβαίως κατ’ οὐδὲν ἐνδιαφέρεται περὶ τοῦ τίς θὰ ἐφορεύῃ τῆς Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης». Ἀρκεῖ βέβαια νὰ μὴν εἶναι ὁ Ροΐδης! (Ἡ πηγὴ ὅλων των ἐγγράφων τοῦ ἀφιερώματος εἶναι τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε