σύνδεση

Ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη ἐν ἔτει 1880

Ὑπὸ Ε. Δ. ΡΟΪΔΟΥ
Ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη ἐν ἔτει 1880 Τὸ ἀντίτυπο τοῦ βιβλίου Ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη ἐν ἔτει 1880 ποὺ βρίσκεται στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἐμμανουὴλ Ροΐδη στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε