σύνδεση

Κατερίνα Κωστίου

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι μελέτες της αφορούν την ποίηση και την πεζογραφία (19ος--21ος αι.), την αρχειακή έρευνα, την εκδοτική, τη θεωρία της λογοτεχνίας ‒ κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με την ειρωνεία, τη σάτιρα, την παρωδία και συναφείς όρους. Διευθύνει το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά Τεκμήρια ‒ Τύπος το οποίο έχει συνδέσει με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://eatt.philology.upatras.gr/).