σύνδεση

Από οθωμανική επαρχία στο ευρωπαϊκό σύστημα

Κρίσιμες ψηφίδες της ελληνικής ιστορίας
Από οθωμανική επαρχία στο ευρωπαϊκό σύστημα Εκφόρτωση πρώτου πλοίου «Σχεδίου Μάρσαλ», Πειραιάς, Μάιος 1948. Δημήτριος Χαρισιάδης (1911-1993). Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε