σύνδεση

Παναγιώτης Παφίλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Η έρευνά του εστιάζει στην εξελικτική βιολογία, τη συμπεριφορά ζώων και τις προσαρμογές σε μεσογειακά οικοσυστήματα. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας.