σύνδεση

Το μεταφραστικό έργο του Θ. Δ. Παπαγγελή

Nec converti ut interpres, sed ut orator
Το μεταφραστικό έργο του Θ. Δ. Παπαγγελή Σελίδες της έκδοσης του ποιήματος του Λουκρήτιου από τον Dionysius Lambinus (Παρίσι 1563). Το αντίτυπο ανήκε στον Μονταίνιο και φέρει ιδιόχειρες σημειώσεις του στα περιθώρια. Σήμερα φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε