σύνδεση

Χαρά Τζαβέλλα-Evjen

Ομότιμη καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο University of Colorado Boudler. Συνεργάσθηκε στις ανασκαφές Σπ. Μαρινάτου στην Κεφαλονιά, Μεσσηνία και Σαντορίνη. Διευθύντρια ανασκαφών Χαιρώνειας και Λιθαρών Βοιωτίας. Συγγραφέας, ανάμεσα σε άλλα, των βιβλίων Τα πτερωτά όντα της προϊστορικής εποχής του Αιγαίου (1970), Λιθαρές (1984), Lithares: An Early Bronze Age Settlement in Boeotia (1985), Χαιρώνεια (2012), Mycenaean pottery and figurines: Keramopoullos excavations from the cemeteries of Thebes (2014).