σύνδεση

Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού

Φιλόλογος, βιβλιοθηκάριος. Έχει επιμεληθεί το βιβλίο Η Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη (2003) και σε συνεργασία με τους Αντώνη Σμυρναίο και Σμάτη Γεμενετζή-Μαλαθούνη επιμελήθηκε το βιβλίο Νυχτερινά Σκαλαθύρματα: το συριανό ημερολόγιο (1856-1860) του Μακεδόνα εκπαιδευτικού Χρήστου Ευαγγελίδη (2019). Πιο πρόσφατο βιβλίο της: Μούσαις χάρισι θύε και Νέκυιαι: καθηγητές, συμφοιτητές, φιλόλογοι (2018).