σύνδεση

Αλέξανδρος Κεσίσογλου

Φιλόλογος. Υπηρέτησε στα Κέντρα Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρόσφατη δημοσίευσή του: Αριστοτέλης, Περί ερμηνείας (2012).