σύνδεση

Βιβλιογραφικές σημειώσεις για τον Νίκο Τσιφόρο

Βιβλιογραφικές σημειώσεις για τον Νίκο Τσιφόρο Ο Νίκος Τσιφόρος το 1944. Η φωτογραφία έχει την αφιέρωση: «Στον αγαπητό κ. Φραντζή, ενθύμιο από το πρώτο μου έργο. Ν. Τσιφόρος, 30.9.44». Αρχείο Λέοντος Φραντζή, Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε